top of page

Straffesaker

 

Det er politiet som etterforsker staffbare forhold. Mange anmeldte forhold blir imidlertid ikke etterforsket og henlagt av politiet.

 

Vi kan påta oss å foreta en teknisk- og taktisk etterforsking av henlagte saker. også saker hvor fornærmede ikke er tilfreds med utfallet av politiets etterforsking.

bottom of page