DSR2000e:

                                   

DSR-2000e er en videospiller uten videobånd. Opptaket lagres digitalt på en harddisk, 30Gb eller 75Gb. Spilleren har vanlig analog video inn og utgang slik at du kan bruke den på ditt eksisterende ITV-anlegg. DSR-2000e er tilpasset de mest brukte multipleksere på markedet, og selvfølgelig vanlige kameravelgere.

Si “adios” til slitte videobånd, slitte videohoder, vedlikeholds-service og stripete – hoppete stillbilder.

Brukervennlighet:        Kan du bruke en videospiller så kan du bruke DSR-2000e. Med søkemenyen og ”jog-shuttle” kontrollen finner du raskt det opptaket/de bildene du leter etter.

Kvalitet:                       Billedkvaliteten overgår dagens VHS og SVHS opptak – også etter dager, måneder og års bruk, ingen slitasje.

Driftsikkerhet:              Ingen ”bevegelige” deler, ingen slitasje / slitedeler, ingen service

Funksjonalitet:            DSR-2000e erstatter dagens timelapse videospillere.. men gir i tillegg:

·        Tilkobling mot PC med mulighet for samtidig opptak - avspilling

·        Lagring og utskrift av stillbilder på PC’en

·        Fjernovervåking live og avspilling via ISDN/bredbånd

·        Backup av opptak til CD-ROM eller DAT-tape

·        Menystyrt valg av opptakskvalitet, opptakstid, tidspunkt…….

 

Tekniske data

Opptakstid i timer med  75Gb disk

Video inn / ut

Lyd inn / ut

1 – 1

ikke pr. i dag

Bilder

p/sekund

Standard

oppløsning

Medium

oppløsning

Høy

oppløsning

Oppløsning

720 x 576p

50

28

17

13

Bilder pr. sek

50-17-10-5-1-0,5-0,2

17

82

51

37

Ethernet

10/100Mb

10

139

87

63

Diskstørrelse

30/75Gb    -  300Gb maks

5

278

174

126

Farger

YUV 4:2:2 , 16,8millioner

1

1389

868

631

 

   

Sikrings Service AS, Pb.99, NO-1319 Bekkestua,  Tel: +47 91 81 21 21 - Fax: +47 67 12 11 55