DEBUGGING

Med debugging menes søk etter skjult sender/opptaksutstyr.

Sikringskonsulenten Dag Eide AS, har 13 års erfaring i denne type arbeid.
Dag Eide er spesialutdannet ved RCMP: Royal Canadian Mounted Police og har tjenestegjort ved Politiets Overvåkingstjeneste og Oslo Politikammer Teknisk kontor i en årrekke.
Utførelsen går ut på en elektronisk kontroll ved avansert scannerutstyr og deretter en nitidig fysisk kontroll av alle gjenstander, innstallasjoner, kabler og utstyr i aktuelt område.
Etter utført arbeide leveres en befaringsraport.Y 


 

  


 

 

   

Sikrings Service AS, Pb.99, NO-1319 Bekkestua,  Tel: +47 91 81 21 21 - Fax: +47 67 12 11 55