PARTNERE

 Samarbeidspartnere 
  • Siden vårt selskap ble etablert har vi jobbet med å knytte til oss samarbeidspartnere. I Norge og internasjonalt ser vi en klar trend i at kompleksiteten på oppdragene er økende. Derfor er det et nødvendig arbeidsverktøy å ha gode og nære samarbeidspartnere.
  • Eide sitter i dag som sekretær for FORUM for etterforskning og utredning. Dette er et lukket forum med spesielt kvalifiserte personer. Å være med her betyr at en innehar spesielle kvalifikasjoner samt at renomé og bakgrunn må være av de beste. Forumet er anerkjent av Justisdepartementet og er et høringsorgan med tanke på de lover og regler som måtte bli utarbeidet for bransjen.
  • Vi er medlem av en gruppe med navnet ISIS, International Cooperation for Security and Investigation Service. Dette er en forening for utvalgte medlems-selskaper i Europa. Vi er representert i alle land i Europa.

  • NFES ( Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet ) er en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører privat etterforskning, utredning, rådgivning og sikkerhetstjenester. En av NFES  sine  hovedoppgaver er å arbeide for autorisasjon av etterforskere i Norge.
   


     
  • WAD, World Associton of Detectives, er en annen gruppe vi er medlem i. Denne gruppen har medlemmer i de fleste land i Verden, og vi teller i dag over 700 medlemmer.
 
  • Vårt nettverk gjør at vi kan bistå Dem globalt.

 Besøk også andre hjemmesider innen samme tema: 


Sikrings Service AS, Pb.99, NO-1319 Bekkestua,  Tel: +47 91 81 21 21 - Fax: +47 67 12 11 55