top of page

Kriminaltekniske undersøkelser

 

Dette er arbeid med de tause vitner. På stedet hvor det er blitt utført en handling (åsted) som krever undersøkelse, vil det oftest finnes spor som kan oppklare en sak. 

 

Spor som finnes kan f.eks. være personlige spor, verktøyspor, kjøretøyspor eller biologiske spor.

 

Vi kan påta oss arbeidet med å søke etter spor og sikre dem ved et eventuelt funn.

 

bottom of page