top of page

Kalde spor

 

Dette er spor som finnes på et åsted, også lang tid etter at det er blitt avsatt.

 

Kalde spor har i likhet med andre spor, stor bevisverdi og kan føre til at en sak blir oppklart.

bottom of page