top of page

Etterforskning av alle typer saker

 

Dette er arbeidet med å finne fram til sannheten eller finne fram til hva som er skjedd i en enkelt sak. Arbeidet blir gjerne delt i en taktisk- og en teknisk del. Teknisk etterforskning vil blant annet være det som også ofte kalles kriminalteknikk, men taktisk etterforskning er det de fleste forbinder med ordinær politietterforskning

 

Vi påtar oss etterforsking i store og små saker, sivile og straffesaker, barnevern og incest saker.


Likeledes påtar vi oss saker om gjenopptagelse, for å nevne noen saksområder.

bottom of page