Sikrings Service ltd. offers competent assistance in preventing, confining and unveiling criminal activity. Our network gives us the benefit of working world wide. Private investigator,PI, due diligense, investigation, tracing, security, fraud, investigator Privat etterforsker,etterforskning,utredning,svinnproblematikk,etterforsker,oppsporing,bedrageri,bakgrunnssjekk,sikkerhet, Sikrings Service er et selskap som kan tilby faglig bistand med hensyn p forebygge,begrense og oppklare kriminelle handlinger. Vrt internasjonale nettverk gjr oss i stand til jobbe globalt.