Taktisk sikkerhets analyse (TSA)

TSA er et analyse verktøy for å avdekke og kartlegge virksomhetens beskytteles nivå i forhold til vesentlige risiki for den aktuelle virksomhet. Analysen danner grunnlaget for en rapport med fokus på de viktigste punkter. Rapporten skal være til nytte som verktøy og dokumentasjon for ledelsen og styret.

Andre tjenester:

 • Oppsporing av personer, selskaper samt gjenstander nasjonalt samt internasjonalt.
 • Innhente objekter.
 • Registrere og fotografere i konkursbo for å kunne dokumentere boets aktiva.
 • Undersøke om det foreligger skjulte aktiva.
 • Utredning/etterforskning av økonomisk kriminalitet nasjonalt samt internasjonalt.
 • Bedrageri mot selskaper, internt eller eksternt.
 • Utredning ved mistanke om hvitvasking m.m.
 • Tapsforebyggende vurderinger som omfatter f.eks: alarm installasjoner, video overvåking interne rutiner, vektere m.m.
 • Andre tjenester innenfor området utredning og sikkerhet.
  Sikrings Service AS, Pb.99, NO-1319 Bekkestua, Tel: +47 91 81 21 21 - Fax: +47 67 12 11 55