top of page

Bistand ved forsikringssaker

 

Noen ganger kommer man ut for problemer med sitt forsikringsselskap. Vi kan bistå deg med å løse flokene.

 

Vi har løst mange saker for oppdragsgivere som føler seg "lurt" eller feilaktig behandlet. Det kan koste dyrt, så en seier kan bety svært mye. 

 

Konakt oss, så kan vi gi noen referansesaker og utfallet. Det nytter...

bottom of page