top of page

Barnevern

 

Når et ekteskap blir oppløst, oppstår det ofte strid mellom ektefellene om retten til å ha barnet, helt eller delvis.

 

Vi kan være behjelpelig med å finne ut av konflikten, til det beste for barnet.

 

Vi kan også være til hjelp når foreldre opplever et "overtramp" begått av Barnevernet eller begåtte saksbehandlers feil.

 

bottom of page