EtterforskningFingeravtrykk
:

     Fingeravtrykk er et personlig spor. Når du tar på / eller berører en
     gjenstand, etterlater du deg ditt fingeravtrykk.

     Fingeravtrykket du etterlater deg er av ulik kvalitet. Avtrykket må
     fremkalles -  om det ikke tilhører  gruppen "synlige avtrykk".
     Etter at avtrykket er fremkalt, ved bruk av ulike fremkallingsmidler,
     gjenstår arbeidet med å finne hvem fingeravtrykket tilhører.

 Eskorte
 Barnevern
 DNA spor
 Fingeravtrykk
 Kalde spor
 Kundekjøp
 Kriminalteknik
 Næringslivet
 Rådgivning
 Savnede personer
 Spaning
 Straffesaker
 Utroskap
 Forsikrings-saker
 Om Walter Andersen
 
Medlem av:

Email : walt-a@frisurf.no  Tlf. 33464686 Mobil 95223965